Trust Air

Utasbiztosításokról

Mikor érdemes megkötni az utasbiztosítást?

Egészségkárosodások, balesetek a világ bármelyik pontján bekövetkezhetnek. Legyen szó tartós külföldi munkavállalásról, vagy csak néhány órás üzleti útról, esetleg családi kirándulásról egy szomszédos országban, bármikor előfordulhat, hogy külföldön kell igénybe venni az adott ország egészségügyi ellátását. Ezeknek a típusú ellátásoknak a jelentős része rendkívül költséges, melyet vagy a beteg előre megkötött utazás vagy egyéb biztosítása, vagy a rászoruló önmaga, esetleg támogató családtag, munkáltató, alapítvány vagy egyéb szervezet fizet meg. Otthonunktól távol ezeket a helyzeteket kezelni sokkal nehezebb, és nem egy esetben megdöbbentően költséges is lehet. Ezért azt tanácsoljuk, hogy soha ne induljon el külföldre egy megfelelő utasbiztosítás nélkül.

Általános tudnivalók

Az utasbiztosítási termékek a biztosítási összegek erejéig állnak helyt – többek között – a sürgős betegségi és baleseti ellátások tetemes orvosi költségeire és az esetlegesen felmerülő jogi költség terén is számíthatunk fedezetükre. Természetesen nem minden utasbiztosítás nyújt egyformán teljes körű fedezetet, sőt még a megegyező elnevezések is különböző szolgáltatásokat takarhatnak.

Bár a poggyászbiztosítások is rendkívül fontosak, sokkal komolyabb anyagi terhet jelent, ha hazánktól távol megbetegszünk, vagy baleset ér minket. Például egy komolyabb síbaleset után már a helikopteres mentés is milliós költséget jelenthet, de a kórházi kezelés még ehhez képest is sokszorosába kerülhet. A tengeren túl pedig egy viszonylag nem bonyolult kórházi kezelés is szinte hihetetlen végösszegű számlát eredményezhet. A biztosításért fizetendő díj ugyanakkor csak töredéke az egész utazás összköltségének – és ez az, amin tényleg nem szabad spórolni!
Az utasbiztosítási szerződés birtokában nem csak anyagi helyzetünket érezhetjük biztonságban, de a biztosító assistance-központjától a váratlan helyzetekben valóban értékes segítséget kaphatunk.

Tanácsok utasbiztosítás választáshoz

Az utasbiztosítási szerződésekben többfajta szolgáltatást kapunk egyszerre, egy csomagban. Minden utasbiztosítási szerződés tartalmazza betegség vagy baleset esetén az orvosi költségek megtérítését, balesetbiztosítást, és poggyászbiztosítást – persze a választott módozattól függően eltérő tartalommal és eltérő limitösszegekkel.

A magasabb igényeket kielégítő csomagok több esetben felelősség- és jogvédelmi biztosítási elemeket tartalmaznak (ügyvédi, szakértői költségek, óvadék), valamint további olyan szolgáltatásokat is nyújtanak, amik egy váratlan helyzetben komoly segítséget jelentenek (ilyen pl. betegségünk esetén a gyermekek hazaszállítása, de akár a káreseménnyel kapcsolatos telefonköltségek megtérítése). Távolabbi, tengerentúli utazásokra (és főleg az Egyesült Államokba) feltétlenül olyan szerződést válasszunk, amely legalább 20 – 30 milliós limitösszeget tartalmaz, vagy éppenséggel felső korlát nélkül vállalja a költségek megtérítését.

Utasbiztosítások alapszolgáltatásai

A biztosítótársaságok utazás biztosítási szolgáltatásai négy csoportba sorolhatók. Mindegyik utasbiztosítási módozat tartalmaz asszisztenciaszolgáltatást, klasszikus élet-, baleset- és betegségbiztosítási szolgáltatást, poggyászbiztosítást, illetve nem egy módozat jogvédelmi szolgáltatást is nyújt.

Az asszisztenciaszolgáltatás keretében telefonon nyújtanak segítséget egészségügyi probléma, vagy baleset esetén. A szolgáltatás keretében felvilágosítást kaphatunk az egészségügyi ellátásunk lehetőségeiről, illetve segítenek a lehető leggyorsabban orvosolni (gyakran a szó szoros értelmében) problémánkat.

Biztosított események

Biztosítottnak számít a lefoglalt biztosítási csomag fedezeti összege alapján: – az első ellátás és a közvetlen fájdalom elleni küzdelem kezelési költségei (dekompressziós kamra is a biztosított tartózkodási helyen külföldön) – beteg-, illetve hazaszállítás, keresési és mentési költségek, – rokkantság, – hazaszállítás haláleset esetén, – a biztosított utazás során külföldön sürgősen fellépő betegségei és balesete.

Amennyiben nincs érvényes társadalombiztosítása Magyarországon, vagy a kártalanítás a biztosított által benyújtandó dokumentumok hiányában, következtében hiúsul meg, úgy a gyógyulási költségek kártérítési összegéből 20%-os önrész kerül levonásra, illetve előreteljesítés esetén visszakövetelésre.

Mi minősül balesetnek?

A szerződés értelmében balesetnek minősül olyan, a biztosított akaratától független esemény, amely hirtelen és mechanikus módon kívülről hat a testére, és amely a biztosított testi károsodásával vagy halálával jár. Balesetnek minősülnek továbbá a mérgezések vagy marások, mérgező vagy maró anyagok, folyadékok vagy gázok bevitele vagy belélegzése; vízbe fulladás.

Biztosított költségek / teljesítendő szolgáltatások

Biztosítottnak számítanak a szükséges orvosi, betegszállítási, kórházi tartózkodási és gyógyszerköltségek külföldön történő baleset vagy sürgős megbetegedés esetén. Az egyszeri, orvosi szempontból szükséges betegszállítás költségei külföldön a legközelebb eső kórházba kórházi vagy ambuláns ellátás céljából és vissza a szálláshelyre. A mentési és keresési költségek, a sürgősségi-/hazaszállítás. Orvosi szempontból szükséges hazaszállítás, beleértve szükség esetén a mentőrepülőgépet is, amennyiben a helyszínen nem elegendő az orvosi ellátás, és a biztosított szállításra alkalmas állapotban van.

Nem biztosított események

A valamennyi biztosítási ágra vonatkozó, az általános szerződési feltételekben meghatározott kizárások mellett általában nem áll fenn biztosítási védelem az alábbiak esetében:

Gyógykezelések és egyéb orvosilag elrendelt intézkedések, amelyek az utazás okát jelentik, illetve amelyek szükségessége a biztosítás megkötése, illetve az utazás megkezdése előtt ismertek voltak, vagy amelyekkel számolni kellett.

Helyhez kötött gyógyászati előfordulások igénybevétele (pl. kúrák). Karcsúsító vagy szépségkúrák.

Fáradt vagy kimerült állapotok nyomán bekövetkező események.

Várandóságok, szülések a 36. terhességi hét után, terhesség-megszakítások vagy kezelések fogamzásgátlási intézkedések következtében; a kötvény érvényességi időtartama alatt született gyermek ellátása, kezelése.

Konzerváló vagy pótló fogkezelések, illetve azok a kezelések, amelyek nem a közvetlen fájdalom elleni küzdelem első ellátását szolgálják.

Munka közben végzett kézi tevékenység, vagy a katonai szolgálat során keletkező események.

Plusz szállodaköltségek vagy a kísérők költségei.

Karantén-költségek.

Alkohollal vagy kábítószerrel való visszaéléssel összefüggő gyógyászati kezelések.

Mindennemű repülő tárggyal történő repülés okozta egészségkárosodás, kivéve, ha a biztosított repülőgép utasaként egy, a civil légi forgalomban engedélyezett motoros vagy sugárhajtású repülőgépet használ.

Extrém sportok, ejtőernyős ugrások vagy hasonlók; extrém magashegységi túrák engedéllyel rendelkező vezető nélkül, 6.000 méternél magasabb hegyen kifejtett tevékenységek és melyek nem egy szervezett túra részeként foglaltak vagy vadvízi sporttevékenység; snowboard, downhill kerékpározás, kiteboard, versenysportok.

Gépjárművezetés, amennyiben a biztosított nem rendelkezik az előírt vezetői engedéllyel.

Merülések az adott mélységre szóló alkalmassági igazolás nélkül.

Általános mentesülések az utasbiztosítás alól, kizárások

A biztosítások “klasszikus” kizárásai (nukleáris sugárzás, háború, zavargás, jogellenes vagy súlyosan gondatlan magatartás, súlyosan ittas állapot, vagy kábítószer hatása miatt, öngyilkosság, vagy annak kísérlete miatt bekövetkezett károk) szinte minden biztosítónál érvényesülnek.

A biztosítók általában megpróbálják visszaszorítani kockázatukat, így tipikusan nem biztosított a versenyszerű sportolás, nem – illetve csak pótdíj megfizetése mellett – biztosítottak az extrém sportok. A betegségbiztosításoknál hasonló megfontolások miatt természetesen nem biztosított az utazás előtt már meglévő betegség külföldi kezelése, a terhességgel kapcsolatos események.

Síelés és egyéb sportok és az utasbiztosítás

Ha külföldi utazásunk célja síelés, snowboardozás, vagy éppen búvárkodás, hegymászás, mindenféleképpen tájékozódjunk előzetesen, hogy melyik biztosító milyen feltételekkel, esetleg kiegészítő modullal vállalja az ebből eredő kockázatokat. Akkor se hagyjuk figyelmen kívül ezt a szempontot, ha nyaralásunk során bungee-jumpingozni, siklóernyőzni, barlangászni, raftingolni, vagy egész egyszerűen kerékpározni szeretnénk.

Teendők kár esetén

Ha külföldön járva bármilyen kár történik, az első, és legfontosabb teendőnk, hogy értesítjük biztosítónk assistance-központját (ezt általában kedvezményes tarifával tehetjük meg, és magyar nyelven kaphatunk segítséget).

Az assistance-központ értesítése két okból is nagyon fontos. Az első ok, hogy ennek elmulasztása esetén a biztosító igen alacsony összegben korlátozhatja a kártérítés mértékét.

A második ok, hogy az assistance központól valóban értékes segítséget kaphatunk, ha bajba kerülünk. A segítség lehet az, hogy megtudjuk, hol van a legközelebbi egészségügyi intézmény, de lehet tolmácsszolgálat, vagy akár a jogi védelem megszervezése is.

Baleset, lopás, rablás esetén ugyanúgy szükséges a helyi hatóságok értesítése, mintha ezek az események itthon történnének meg velünk, valamint a helyi hatóság igazolására itthon is szükségünk lesz a kárrendezés folyamatán, ezért ezt se mulasszuk el!

Miért kell az utasbiztosítás akkor is, ha van Európai egészségkártyája?

Látszólag az Európai Egészségbiztosítási Kártya (EEK/EHIC, melynek elődje az E-111-es nyomtatvány volt) megfelelő megoldást adhat a külföldön történt megbetegedéssel, balesettel kapcsolatos orvosi költségek megtérítésére, ez azonban nem teljesen igaz. Az EU -kártyát a területileg illetékes egészségpénztár bocsájtja ki, külön kérelem benyújtása után, és csak azoknak, akik a magyarországi egészségügyi szolgáltatásokra jogosultak. A kártyát térítésmentesen lehet igénybe venni.

Az Európai egészségkártya az utasbiztosításokkal szemben többszörösen is hátrányban van. Európán kívül értelemszerűen nem érvényes,  külföldön csak meghatározott egészségügyi intézményekben használható fel, nem téríti meg az egyéb költségeket (pl. a mentés költségeit).

A két legnagyobb hátránya pedig az, hogy egyrészt nem tartalmazza az utasbiztosításban foglalt, adott helyzetben igen értékes asszisztencia-szolgáltatásokat, másrészt pedig mindig csak az adott országban érvényes szabályok szerint téríti meg a felmerült költségeket.  Egy olyan országban, ahol a kezelés költségeiből akár 20-30%-ot is a betegnek kell önrész címén megtérítenie (nem egy ilyen ország van, köztük több Európában is), így például már egy közepes műtét ránk háruló költsége is több millió forintos számlát eredményezhet.

Nem érdemes tehát külföldi utunkra egy jó utasbiztosítás nélkül elindulni, mert az Európai egészségbiztosítási kártya kiváltása nem adja meg nekünk sem a szükséges anyagi biztonságot, sem a segítségnyújtási szolgáltatásokat.

Az alábbi országok fogadják el az EU-kártyát:

Ausztria, Belgium, Ciprus, Bulgária, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Liechtenstein, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Svájc, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Svédország, Norvégia.

Utasbiztosítás – a bankkártya biztosítás nem elég

A turisták nagy része mindössze egy bankkártyával és az ahhoz tartozó biztosítással vág neki a külföldi nyaralásnak, ez viszont nem biztos, hogy elegendő minden helyzetben.

A bankkártyákhoz kötött baleset és poggyászbiztosítás kártérítési összege meglehetősen alacsony, ezért nem a legmegfelelőbb megoldás. Még a magas presztízsű arany- vagy platinakártyák biztosítási fedezete is csak mindössze 10 millió forint, márpedig akár egy súlyosabb baleset utáni intenzív terápiás ellátás valamelyik szomszédos országban, vagy egy amerikai út során bekövetkező kisebb baleset során is, ennek az összegnek a többszöröse lehet az orvosi költség. Egy családi utazás alkalmával, ha baj történik, jelentősen megnehezíti az ügymenetet, ha a családban többféle kártyabiztosítás van, mivel ebben az esetben egyszerre több biztosítóval is fel kell venni a kapcsolatot. Ha a családdal két gyermek is utazik, az utasbiztosítás megkötésekor érdemesebb a családi kedvezményt igénybe venni, hiszen így olcsóbb mint külön biztosítást kötni a két gyerek részére.

Utasbiztosítás online – figyeljünk a részletekre

Egy utazás alkalmával a megfelelő online utasbiztosítás már kevesebb mint napi 500 forinttól elérhető. Manapság már a legtöbb utasbiztosítás az alapárban tartalmazza azokat az alapelemeket, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy nyugodt szívvel vehessük nyakunkba a világot. Jellemzően 3 naptól 1 évig terjedő időtartamra lehet utasbiztosítást kötni. A bérletes megoldás azoknak lehet hasznos, akik az év folyamán többször is kiutaznak külföldre.

TrustAIR TrustAIR TrustAIR