Kiadványok

A TrustAir Aviation Kft. az egészségügyi ellátások gyakorlati végzése mellett nagy figyelmet fordít az elméleti alapokra, a folyamatos továbbképzésre.

Hiánypótló könyveink, a “DIAGNOSZTIKUS ÉS TERÁPIÁS ELJÁRÁSOK A PREHOSPITÁLIS GYAKORLATBAN” és az „INTENZÍV TRANSZPORT”.

DIAGNOSZTIKUS ÉS TERÁPIÁS ELJÁRÁSOK A PREHOSPITÁLIS GYAKORLATBAN

Az új könyv modern szemléletű, professzionalizmusra törekvő megjelenítésével a sürgősségi ellátás mindennapi kihívásaira kíván választ adni. Szinte valamennyi korábbi fejezetet teljesen újragondolva, aktualizálva és jelentősen kibővítve, bátor előretekintéssel tárgyalja a prehospitális terület azon diagnosztikus és terápiás lépéseinek témaköreit, amelyek természetesen fundamentumát jelentik a kórházi sürgősségi ellátásnak is. Ennek szellemében a mentőellátás és a kórházi sürgősségi ellátás közti képzeletbeli mentőbejáró ajtaját kinyitottuk, az egyes fejezetek tárgyalásakor az egységes sürgősségi diszciplína elvei mentén dolgoztunk.

A könyv 47 fejezete olyan szemléletben született, hogy minden ritkább és gyakoribb kórállapot helyszíni diagnosztizálása és terápiája is, egyszerű algoritmusok és egy egységes gondolkodásmód mellett a különböző kompetenciájú ellátók számára biztonságosan végezhető legyen.

A fejezetek szerzői között sok, az adott témában jártas, nemzetközi színtéren is elismert szaktekintélyt tisztelhetünk, akiknek széleskörű irodalmi ismeretét és tudományos tapasztalatát olyan társszerzők segítették, akik a prehospitális ellátás mindennapi gyakorlatában rendelkeznek nagy és biztos rutinnal.

A „Diagnosztikus és terápiás eljárások a prehospitális gyakorlatban” című mű olyan fejezetekkel is szeretné megörvendeztetni a kedves olvasót, amelyek teljesen új szemléletet képviselnek és ezáltal előremutató üzenetet hordoznak hazánkban, mint például a „Minőségbiztosítás és dokumentáció”, az „Informatika a sürgősségi ellátásban”, vagy a „Csapatmunka és kommunikáció” című fejezetek.

Természetesen az evidencia alapú szakmai ajánlásokat tárgyaló fejezetek között is van több olyan, amely ebben a könyvben jelenik meg önállóan Magyarországon először, ilyenek például a „Gyermektraumatológia”, a „Lélegeztetési stratégiák”, vagy a „Fájdalomcsillapítás” című fejezetek.

A könyv mindenkinek készült, aki a sürgősségi ellátásban a prehospitális területen dolgozik, de biztos szakmai segítséget nyújt kórházi körülmények között is mindazoknak, akik egy beteg akut egészségkárosodása, állapotromlása, vagy egy kritikus szituáció esetén szeretnének gyorsan és szakszerűen segíteni.

A könyv megrendelhető a Medicina Kiadó honlapján és megvásárolható országszerte a Medicina könyvesboltokban.

INTENZÍV TRANSZPORT

Másik népszerű kiadványunk az „Intenzív transzport” című tankönyv.

Egy ritka szakterületről, az intenzív transzport medicináról írott szakkönyvet ajánlunk a tisztelt olvasónak. Olyan összefoglaló művet tanulmányozhat, amely dacára a címben jelölt intenzív transzport szélesre terjedő, különböző diszciplínákba átnyúló témaköreinek, mégis sok elméleti és gyakorlati segítséget nyújt nem csak a szállítás ideje alatt, de akár prehospitális, akár kórházon belüli betegellátás során is.

Az intenzív transzport medicina hazánkban egy eddig össze nem foglalt és be nem mutatott szakterület, de ilyen témájú szakirodalmat az európai orvosi könyvesboltok polcain is csak elvétve lehet találni.

Az Intenzív transzport című szakkönyv szerzői közössége ezért arra vállalkozott, hogy a kritikus állapotú, intenzív ellátást igénylő betegek intézmények közötti, akár kontinenseken átívelő, vagy egyszerűen csak kórházon belüli szállításának kihívásain keresztül mutasson be mindent, amit a beteg biztonságos ellátásához a témában ma tudni lehet.

Több fejezet az invazív beavatkozások, diagnosztikus és terápiás lépések részletes leírásával foglalkozik, míg egészen részletes tudás birtokába kerülhetünk az ágy melletti laboratóriumi diagnosztika, vagy a gyógyszerek adagolásának legmodernebb technikájával is.

Egyes fejezetek a szállíthatóság megítélésével és annak helyes előkészítésével foglalkoznak, más szerzők tollából a szakmai, jogi és finanszírozási hátteret ismerheti meg a tisztelt olvasó.

Egészen speciális területeket mutatnak be az fertőző beteg szállításával, a mechanikus keringéstámogatással, illetve a transzfúzióval és faktorpótlással foglalkozó fejezetek.

Külön foglalkozunk az újszülöttek, csecsemők és gyermekek szállításának kihívásaival.

A szeptikus sokkról, vagy a lélegeztetésről íródott fejezetek a ma elérhető legújabb standardokon keresztül segítenek megérteni és elsajátítani a modern terápiás lehetőségeket.

Az elméleti háttér bemutatása mellett minden fejezet végén találhatnak legalább egy esetismertetést, amelyek a fejezet témájához kapcsolódnak és gyakorlatias megközelítéssel igyekeznek még szélesebb rálátást adni a bizonyos témára.

A könyv szerkesztése során nagy figyelmet szenteltünk a logikus felépítésre, az eltérő szakterületek és témák egységes megközelítésére.

A 32 fejezetben várhatóan minden hasznos szakmai segítséget meg tudnak találni a kollégák, akik napi munkájuk kapcsán bármilyen módon vesznek is részt egy intenzív transzport lebonyolításában, legyen az egy beteg szállításra való előkészítése, fogadása, vagy magának a transzportnak a végrehajtása.